Hıztat CATERİNG; Kalite, lezzet ve gıda güvenliğini bir arada sunarak müşteri memnuniyetini her zaman en üst değerde sağlamayı amaç edinen bir politika izlemektedir. İnsan sağlığının beslenme olgusuna, gıda güvenliğine, hijyen ve temizliğe en fazla ölçüde özen göstererek; mevzuatlara, standartlara ve müşteri beklentilerine uygun ürünler üretmeyi kendine amaç edinmektedir. “Müşteri Memnuniyeti” doğrultusunda kaliteye ulaşmak için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz arasında sevgi ve güvene dayalı ilişkilerin kurulması temel hedefimizdir. Kalite ve gıda güvenliği ile ilgili tüm çevrelerle iletişim halinde bulunarak, güvenli hammadde temin ederek, çalışanlarımızı sürekli eğitim ile bilinçlendirerek tüm kaynakları sağlamayı ve kalite yönetim ve gıda güvenlik sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı taahhüt ediyoruz.